Click here for the English version

..
De Andriessen/De Klerk Stichting

De Andriessen/De Klerk Stichting is in 1999 opgericht. Zij heeft tot doel de artistieke nalatenschap van deze musici levend en bereikbaar te houden door ieder jaar concerten te organiseren of te ondersteunen waarin de muziek van Andriessen en De Klerk en van hun geestverwanten centraal staat.

Daarnaast verzamelt de stichting van beide componisten gelegenheidswerkjes die vaak het karakter vertonen van fijnzinnige, persoonlijke en charmante gestes bij verjaardagen, huwelijk, geboorte of op andere gedenkdagen binnen de kring van familie, vrienden of bekenden.

De stichting geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit met actuele informatie en wetenswaardigheden omtrent de twee musici en hun werk. Ook worden er onze concerten in aangekondigd. Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van enthousiaste liefhebbers en door bijdragen van enkele fondsen. Zie verder: www.andriessendeklerkstichting.nl
..
Bestuur Andriessen/De Klerk Stichting

 • Gonny van der Maten (voorzitter)
 • Gemma Coebergh (secretaris)
 • Peter Klemann (penningmeester)
 • Brigit de Klerk (lid)
 • Piet Hulsbos (lid)
 • Willem Jan Cevaal (lid)

Commissie AdK’ 17

 • Hilbrand Adema (zakelijk leider)
 • Gonny van der Maten
 • Peter Klemann
 • Piet Hulsbos
 • Ian Borthwick
 • Ernie Bongers
 • Nicolette Andriessen
 • Antje Ehrenburg

Comité van Aanbeveling

 • Drs. Leo Samama – componist, musicoloog, docent en schrijver
 • Frits Zwart – musicoloog, directeur Nederlands Muziek Instituut
 • Dhr. J. W. Remkes – Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland
 • Jeff Hamburg – componist, voormalig voorzitter van GeNeCo
 • Jos Wienen, Burgemeester van Haarlem
 • Paul Witteman – tv presentator, publicist over muziek
 • Esther Gottschalk – directeur Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten
 • Felix Rottenberg – voorzitter Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten

ANBI
De Andriessen/De Klerk Stichting is door de belastingdienst erkend als een “Culturele ANBI”. Algemeen Nut Beogende Instellingen, ofwel ANBI’s, zijn erkende goede doelen die zich inzetten voor het algemeen nut. ANBI’s zijn vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. Voor giften aan een erkende Culturele ANBI geldt bovendien een extra belastingvoordeel. Lees meer over ANBI >>

Fotocredits

Theo Out (foto’s RK Basiliek St. Bavo, Haarlem stadsgezichten, Stadsschouwburg), JuukeSchoorl (foto’s Josephkerk),privé-archieven familie De Klerk, Marco van Wieringen (HaarlemsKleinKoor), Merlijn Doomerik (Francis van Broekhuizen).

Wij hebben geprobeerd de namen van zoveel mogelijk fotografen te achterhalen. Mocht uw naam er niet bijstaan, maar ziet u wel een foto die u gemaakt heeft, laat het ons per mail weten.

Een initiatief van:
Andriessen/De Klerk Stichting
Korte Begijnestraat 28
2011 HC Haarlem
023-551 6877
info@andriessendeklerkfestival.nl

Voor vragen over sponsoring?
Hilbrand Adema
Zakelijk leider
Telefoon +31 (0)6 2184 3943
zakelijk@andriessendeklerk-
festival.nl

Skype hilbrand.adema

Ontvang onze Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie en wetenswaardigheden rondom het Andriessen/De Klerk Festival 2017. Inschrijven nieuwsbrief >>